മുഖചർമ്മം തിളക്കമുള്ളതാക്കി സംരക്ഷിക്കാൻ…

ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇന്നൊട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ചരമ നല്ല തിളക്കമുള്ളതാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമഗാന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ പലരും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ.

   

ഒത്തിരി വിലകൂടിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നവരും വളരെയധികം ആണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുവും ചർമ്മത്തെയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജർമ്മനി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്ത ചർമ്മത്തിന് നല്ല തിളക്കം ലഭിക്കുന്നതിനും സ്ഥിരമായി കുറച്ചുദിവസം.

അടുപ്പിച്ച് ചർമ്മത്തെ ഈ തരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ചർമഗാന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ചർമ്മത്തിന് യൗവനവും നിലനിർത്തുന്നതിനും ചർമ്മത്തിലെ ചുളിവുകളും വരകളും ഇല്ലാതാക്കി ചർമ്മത്തെ നല്ല നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെയാണ് കൂടുതലും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ് കടലമാവും അരിപ്പൊടിയും.

കടവല്ലമാകും അരിപ്പൊടിയും ചേർന്ന് മിശ്രിതം ചർമ്മത്തിനായി വളരെയധികം തിളക്കം നൽകുന്നതിനും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അനുയോജ്യം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *