ചുണ്ടുകളിലെ ഭംഗി നിലനിർത്തി ചുണ്ടുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ.

മിക്കപ്പോഴും ഒട്ടുമിക്ക പരാതി പറയുന്ന ചുണ്ടുകളിൽ കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ ചുണ്ടുകളിൽ മരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും പലചരത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇന്ന് മേക്കപ്പ് പുറകെ പോകുന്നവരാണ് അതായത് അമിതവൈ സൗന്ദര്യവർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

   

കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുണ്ടുകളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് പഞ്ചസാരയും അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നാരങ്ങാനീരും ചേർന്ന് മിശ്രിതം ചുണ്ടുകളിൽ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് ചുണ്ടുകളുടെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചുണ്ടുകൾക്ക് ആരോഗ്യം പകരുന്നതിനെ ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമം.

ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും നൽകുന്നതല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചുണ്ടുകളിലെ കറുപ്പുനിറം ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ചുണ്ടുകളിൽ കറുപ്പ് നിറമുണ്ട്.ചുണ്ടുകളിലെ കറുപ്പുനിറം ഇല്ലാതാക്കും അതുപോലെ ചിന്തകളിലെ വരച്ച പരിഹരിക്കും എന്ന പേരിലും വിപണിയും ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിലും നടന്നിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ഇത് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചുണ്ടുകളിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണംആകുകയും ചുണ്ടുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് നമ്മുടെ മുഖ ചർമ്മത്തിന് പോലും മംഗൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതിലും കാരണമാകും.ചുണ്ടുകളുടെ സ്വാഭാവിക ഭംഗി നിലനിർത്തി ചുണ്ടുകളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കുംതേൻ ചുണ്ടുകളിൽ പുരട്ടുന്നത് ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ല ഭംഗി പകരുന്നതിന് സഹായിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *