ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയും തിളക്കവും നൽകാൻ…

ഒത്തിരി ആളുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് നിറം എന്നത് ഒരു സിനിമ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുകവലി നിവാസിയുടെ ഉള്ളവരിലെ ചുണ്ടുകൾ കറുപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ചുണ്ടുകളുടെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചുണ്ടുകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്.

   

ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ല തിളക്കവും ഭംഗിയും നൽകുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ ചുണ്ടുകളുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മുട്ടുപാറശ്ശാലകളില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് പലരും ചുണ്ടുകളിലെ കറുപ്പുനിറവും വരൾച്ചയും പുറത്തു കാണിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്കുകളും മറ്റും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചുണ്ടുകളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് തുണ്ടുകൾക്ക് ഭംഗി നിലനിർത്തുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴോ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം.

ഇത്തരത്തിൽ ചുണ്ടുകൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയും തിളക്കവും ചൂണ്ടുവികൾക്ക് നല്ല ചുവപ്പുനിറം ലഭിക്കുന്നതിനും ചുണ്ടുകളിലുള്ള മൃതകോശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത ചുണ്ടുകളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എള്ള് എന്നത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളുടെ ഭംഗി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. എള്ള് കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എള്ള് പൊടിയായിഎടുത്തു ചുണ്ടുകളിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *