നല്ല ഭംഗിയുള്ള പുരികവും കൺപീലികളും ലഭിക്കാൻ….

സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പുരികം എന്നത്.പുരികം നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ കാണാൻ സാധിക്കും. പുരികം വളരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നലെ പലരും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പലരും പുരികം നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നതിന് വേണ്ടി.

   

ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ടാറ്റു ചെയ്യുന്നവരെയും കാണാൻ സാധിക്കും തീരെ പുരികം ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ് എടുക്കുന്നത് രൂപത്തിൽ ആക്കുന്നത് വളരെയധികം കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പുരികത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖസൗന്ദര്യത്തിനും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുരികത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പുരികം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മുഖചർമ്മത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുരികം നല്ല രീതിയിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ.

ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുരികത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ് ചർമ്മത്തിന് നല്ല ഭംഗി നൽകുന്ന വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ കൺപീലികളും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് മുഖചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം ഭംഗി നൽകുന്നതാണ്. ഇരിക്കുവല്ലേ ഉയർത്തുന്ന പുരികം കൊഴിഞ്ഞുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ തീരെ പുരകം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് അധികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത മാർഗമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *