തലമുടിയിലെ പേൻ ഈരും പരിഹരിച്ച് മുടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ…

കുട്ടികളിലായാലും മുതിർന്നവരിൽ ആയാലും ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അമേരിക്ക കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും ഫാൻ ശല്യവും ഈരുംമൂലം അവരുടെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അവർ നേരിടുന്നത് അവർക്ക് ക്ലാസിലെ ശരിയായ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉറക്കമി ലഭിക്കുന്നതിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു അവർക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും .

   

തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിലും മൂലം മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മുടിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് മൂലം വളരെയധികം ചെറിയ ചർമ്മത്തിലെ മുറിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അതും മുടിയുടെ മുടി വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിനും മുടികൊഴിച്ചിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിവളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും.

അതുപോലെതന്നെ നല്ല ലഭിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് തലമുടിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയാണ് തലയിലെ താരനും പേനും ഈരും ഒഴിവാക്കും എന്ന പേരിൽ വിപണിയിൽ ഒത്തിരി ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.

കാരണം ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മുടിയിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം. ഇത്തരം വസ്തുക്കളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതു മുടി വളർച്ച മുരളി മുരടിക്കുന്നതിനും മുടിയെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *