ഇരുണ്ട നിറം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തെ തിളക്കം ഉള്ളതാക്കാൻ.

ഇരുണ്ട നിറം എന്നത് പലരും പലതരത്തിലുള്ള വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പലർക്കും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും അതുപോലെ തന്നെ മനോവിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇരുണ്ട നിറം എന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് നിറം നല്ലതുപോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഒത്തിരി സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന്.

   

യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്ത ചർമ്മത്തെ തിളക്കം ഉള്ളതായി തീർക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം . കാരണം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

https://youtu.be/Ji6moJYxyD4

ചർമ്മത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച് ചേർന്നിട്ട് തിളക്കം ഉള്ളതാക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിനും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിലും ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കൽ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും.

ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമഗാന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നത് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും. പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങളെയാണ് കൂടുതലും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അതായത് കടലമാവ് അതുപോലെതന്നെ കാപ്പിപ്പൊടി എന്നിവ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും ഇത് ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *