കണ്ണുകൾക്ക് തിളക്കവും ഭംഗിയും പകരുന്നതിന്.

മുഖ സൗന്ദര്യത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യമെന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടിവിക്കും ഒക്കെ മുന്നിലായി വളരെ നേരം ചെലവാക്കുന്നവർക്ക് കണ്ണിനു ചുറ്റും ചുളിവും കറുത്ത പാടുകളും വരാൻ എളുപ്പമാണ്. കണ്ണിനെ കറുപ്പുനിറവും കുളിർമയും നൽകാൻ കണ്മഷിയും സുറുമയും പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സംരക്ഷണത്തിനെകണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ന് കുട്ടികൾ.

   

മുതൽ വരെയുള്ളവരിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അമിത സമയം ടിവിയിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണുകടിയിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ച ശക്തിയും അങ്ങനെ ഏൽക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഇന്ന് കണ്ണുകളിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അതായത് സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

കണ്ണുകൾക്ക് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.. കാരണം ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് കണ്ണുകളുടെ ആലോചിക്കുന്നതിനും കാഴ്ചക്കുറവ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണീരിൽ പൊതു ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ എല്ലാം കാരണം ആകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാതെ ഉറങ്ങുന്നതും കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള.

ഒന്നാണ് ഇത് കണ്ണുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കണ്ണിനു ചുറ്റും കറുപ്പ് നിറവും ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് കണ്ണുകൾക്ക് നല്ല തിളക്കം ഭംഗിയും പകരുന്നതിനെപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർണ്ണങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളെ കൂടുതലായി തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന കണ്മഷി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *