നല്ല കരുത്തുള്ള മുടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി.

മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമായിരിക്കും. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഏത് മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം.മുടിയുടെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മുടിയുടെ ഉള്ളിനനുസരിച്ചാണ്.

ഒരുപാട് നീളമുള്ള മുടിയാണെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കാണാൻ ഭംഗി കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ ആണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരിൽ ആണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നീളം ഇല്ലെങ്കിലും മുടി നല്ല ഉള്ളോട് കൂടി വളരണമെന്ന്.സ്ത്രീകളിൽ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം മുടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സിനുശേഷം മുടിയുടെ ഉള്ളത് നല്ലതുപോലെ കുറയുന്നത് നമുക്ക്.

അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. സാധാരണ ഈ ദിവസത്തിൽ 80 മുടി മുതൽ 100 മുടി വരെ കൊഴിയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ കൊഴിഞ്ഞുപോയ മുടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ മുടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രായമാകുമ്പോഴോ ഈ കൊഴിഞ്ഞുപോയ മുടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ മുടികൾ വളരാതെ ഇരിക്കും കുറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

പിന്നീട് ഒഴിഞ്ഞുപോയ മുടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കട്ടികുറഞ്ഞ മുടികൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാറ്റി നമുക്ക് മുടി നല്ല ഉള്ള് കൂടി വളരുന്നതിന്കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.