ഈ കുട്ടിയുടെ പാട്ട് കേട്ട് കേട്ടിരുന്നവർ കോരിത്തരിച്ചു…

നന്നായി പാടും സാർ മുരളീകൃഷ്ണ കുട്ടി ഒന്നു നോക്കി കഷ്ടിച്ച് 12 വയസുണ്ടാകും അമ്മ പറഞ്ഞു സ്വരങ്ങൾ മാത്രമേ വശമുള്ള കുട്ടി വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അപ്പോഴാണ് ആ സ്ത്രീയെ ശ്രദ്ധിച്ചത് എവിടെയോ കണ്ടു പരിചയം ഉള്ള മുഖം പേരെന്താ അയാൾ അവരോട് ചോദിച്ചു. ദേവിക ഞാൻ ഗാനമേളകൾക്ക് പാടുമായിരുന്നു സാറേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പാടിയിട്ടുണ്ട്.

അയാൾ ഓർമ്മ വന്നു കുറച്ചുനേരം സംഗീതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ പിന്നെന്താ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാമല്ലോ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. വീട് അറിയുമോ അറിയാൻ ഭാഷയിൽ കുട്ടി ഉത്സാഹത്തോടെ പറഞ്ഞു പേരെന്താ കാശിനാഥൻ ശരിയപ്പോ എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അവർ കൈകൂപ്പി യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി. പാടുമെന്ന് ദേവിക പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിപൂർവമായ സിദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ്.

കാശ് എന്ന് ഓരോ തവണയും അവരെ കഴിവ് കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അമ്മ ജോലി ഒരു ദിവസം മോനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ദേവിക വൈകിയപ്പോൾ മുരളി അവനോട് ചോദിച്ചു.അമ്മ രണ്ടുമൂന്നു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ജോലി ഉണ്ടാവും അതാണ് വൈകുന്നത്.

ഒറ്റയ്ക്ക് പൊയ്ക്കോളാം മാഷേ രണ്ടു വളവ് തിരിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീടായി ഒറ്റക്ക് പോകേണ്ട എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും വാങ്ങണം ഞാൻ കൊണ്ടു വിടാം ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം അല്ലായിരുന്നു അത്. പക്വത എത്തിയ മുതിർന്ന ഒരാൾ ചോദിക്കും പോലെ അയാൾ പുഞ്ചിരിച്ചു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.