മെലിഞ്ഞവർ ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട ഇതാ തടി വെക്കാൻ കിടിലൻ വഴി…

പലരും വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പട്ടിണി കിടന്നു കഠിനമായ വ്യായാമം ചെയ്തതെല്ലാം വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായി കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അല്പം വണ്ണം മെക്കാനായി എന്തുചെയ്യും എന്ന് ആലോചിച്ചേക്കത്തിൽ എന്തും ചെയ്യാം ഇന്ന് തയ്യാറായി ഒരു കൂട്ടരും. പലപ്പോഴും വണ്ണം കുറഞ്ഞവർ എന്ത് കഴിച്ചിട്ടും തടി വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളവർ കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടാണ്. പോലെ ഇരിക്കുന്നു നീ അല്പം കൂടി തടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും.

എന്നെ തോന്നലുകളും വർത്തമാനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വണ്ണം വയ്ക്കുന്നതിനായി എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അസുഖങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് മെലിഞ്ഞ ശരീരം. എന്നാൽ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരഭാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ആകാരഭംഗി മാത്രമല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തെ വരെ ഇത് ബാധിക്കും mവണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം സമരമാണ് വണ്ണം മെക്കാനായി.

ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണക്രമവും എല്ലാം പരിഷ്കരിച്ചാൽ നമുക്കും വണ്ണം വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കാനായി അല്പം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഉലുവ ഒരു പിടിയെടുത്ത് ദിവസവും രാത്രി ശുദ്ധ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു വയ്ക്കുക പിറ്റേദിവസം അതെടുത്ത് നന്നായി ഞെരടി പിഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം കുടിക്കുക.

ഇത് ഏകദേശം മാസം തുടരുക ശരീരം വണ്ണം വയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ഒന്നാണ് ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുവാനായി ബ്രഹ്മി നെയ്യിൽ വറുത്ത് പാല് കൂട്ടി പതിവായി സേവിക്കുക എന്ന് ഉള്ളത്. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.