മുടിയിലെ നിരപരിഹരിക്കാനും മുടിയെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കിടിലൻ വഴി..

മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനം എന്നത് ഇന്നു തിരുവെല്ലുവിളികളുടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തലമുടിയിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് മുടി നരയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ മുതലമുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്ന അവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഒത്തിരി ആളുകൾ മാത്രമല്ല മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും മുടിയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നത്.

   

എല്ലാം ഒത്തിരി ആളുകളിൽ വളരെയധികം മാനസിക വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒത്തിരി ആളുകൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നര എന്നത് ഇന്ന് വളരെയധികം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികളും മുതൽ മുടി നിറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ മൂലം വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മുടി നരക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം.

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഹാര ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തന്നെയായിരിക്കും. ആഹാരത്തിൽ പോഷകാഹാരം ഉള്ളതുമൂലം അതായത് ഇന്ന് ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ശീതള പാനീയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറകെ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായ മാറുന്നതിനും മുടിക്ക് വേണ്ടത്ര പരിചരണം ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *