സ്നേഹിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്..

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് സ്ത്രീകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണത്തിന്റെയുംസ്ത്രീധനത്തിന്റെയും പേരിൽ പലതരത്തിലുള്ളചൂഷണങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത് പല മരണങ്ങൾക്ക് വരെ കാരണമാകുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

   

എന്തുപറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല നീ എന്താ ഇത് അയൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ രണ്ടാമതും ചായ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിത്യ അലർച്ച കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വിറച്ചു ചായ കയ്യിൽ കൂടെ ഒഴുകി. വീണ്ടും മഴയാണ് ഇന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവളോട് ചായ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് തിരികെ ഓടി റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ ഷർട്ട് പൊക്കിപ്പിടിച്ച്.

ചുവന്ന മുഖത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഉണ്ണിഏട്ടാ അച്ഛൻ ചായ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ വേഗം ഷർട്ട് വാങ്ങി. അവൻ ചുവന്ന മുഖത്തോടെ ഒരു നിമിഷം അവളെ നോക്കി നിന്നു. നീ ഇവിടെ എന്തെടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്തുവയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സമയം എത്രയായി നിന്നെപ്പോലെ ഒന്നുമില്ലാതെ വലിഞ്ഞു കേറി വന്നവൾ അല്ല അവൾ നന്നായി പൊന്നും പണവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് നീ ഓർക്കണം. അമ്മ വന്നു അവളോട് അത് പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവളുടെ ഒന്നും നോക്കി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല .

ഉണ്ണിയേട്ടന് ഒന്നും പറയാനില്ലേ അമ്മ പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മൂലം എടുത്തവളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും കയ്യോടെ നീ വരില്ലായിരുന്നു. അതും പറഞ്ഞ് അവൻ ഷർട്ട് വലിച്ചു പറിച്ച് എടുത്തു പോയപ്പോൾ അവൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണുകളുമായി എത്ര പെട്ടതാണ് മനുഷ്യൻ പണത്തിന്റെ പേരിൽ മാറുന്നത്. പഠിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടത്തിലായതാണ് ഉണ്ണി വലിയ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *