ഈ സംഭവം ആരെയും ഒന്നു ഞെട്ടിക്കും..

സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയാണ് പലപ്പോഴും മൃഗങ്ങളുടെ സ്നേഹപ്രകടനം നമ്മളെ വളരെയധികം അധിക്ഷേപിക്കുന്നതായിരിക്കും.പലപ്പോഴും ഭൂമിയെ അവകാശമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാണ് ചിലരുടെ ധാരണ എന്നാൽ ദൈവം ഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും സകലവിധ ചരാചരങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ്. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്.

സ്നേഹം എന്നത് മനുഷ്യർക്കും മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷണവും എല്ലാം സഹജീവികളോട് ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. സഹജീവികളോട് സ്നേഹം ഉള്ളത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാണ് ചിലരുടെ ധാരണ എന്നാൽ അത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒന്നാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

എന്താണ് ഈ ചിത്രം വൈറൽ ആകാൻ കാരണം എന്നല്ലേ. പറയാം വളരെ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേസമയം നമ്മളെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും ആണ് ഇന്ന് നടന്ന സംഭവം. പതിവുപോലെ ഇന്നും ജോസഫ് തന്റെ കഥയൊക്കെ തുറന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരു ടുറിസ്റ് സ്പോട്ടിൽ ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കട. കൊറോണ കാരണം കച്ചവടം തീരെ ഇല്ല. വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്ത കൊണ്ട് കട തുറന്നു.

ഇന്നും അതുപോലെ തുറന്നതാണ് കസ്റ്റമർ ആരും തന്നെയില്ല. അപ്പോഴാണ് കടയിലേക്ക് ഒരു മാൻ കയറിവന്നത്. ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആരുംതന്നെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവയും പട്ടിണിയാണ്.ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ആ മാന്യനെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ കഴിക്കാൻ നൽകി. അതിൽ കടലയും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി അദ്ദേഹം കടയിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. പിന്നീടാണ് വളരെയധികം കൗതുകമുണർത്തുന്ന ആ സംഭവം നടന്നത്.