ബസ്സിൽ നടന്ന ഈ സംഭവം ആരെയും ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ചു.

കള്ളൻ കള്ളൻ എന്റെ മാല മോഷ്ടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടതും ബസ്സിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ബഹളവുമായി കണ്ടക്ടർ സാറേ എന്റെ രണ്ട് പവന്റെ മാല ആരെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു ആ സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ ബസ്സിലുള്ള ആരോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അടുത്താണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വണ്ടി സാറേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിടുക ആരും ഇറങ്ങരുത് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകട്ടെ കണ്ടക്ടർ.

ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ സാറേ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങണം എനിക്ക് ജോലിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളതാണ് കണ്ടക്ടറോട് അക്ഷമനായി മാന്യമായി വേഷം ധരിച്ച് കാണാൻ സുമുഖനുമായ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു.സഹോദര സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സംശയം ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് അയാൾ ആദ്യം കാണിച്ചു.

കാഴ്ചയിൽ മാന്യനാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് ഇയാളുടെ സംശയമുണ്ട് മറ്റൊരു മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു. ചുറ്റിക്കുന്ന ചെറു എല്ലാവരും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. തന്നെ സംശയം ദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുഖത്ത് പിരിമുറുക്കം കൂടി വന്നു.പൊട്ടിച്ചവൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്.

ഒന്ന് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കണ്ടക്ടറെ സപ്പോർട്ട് ഡോറിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ബ്രദർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു ഉള്ളിൽ ഇത്രയധികം കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലുംഅവൾ മാത്രം ഒന്നും അറിയേണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ അവളുടെ മിഴികൾ ഇടയ്ക്ക് വെട്ടിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും നീല ചുരിദാർ അടങ്ങിയ ശാലിനി സുന്ദരി.തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.