ഈ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ് ആരെയും കരയിപ്പിക്കും..

അമ്മ എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ദൈവം തന്നെയാണ് കാരണം എത്രയോ എല്ലുകൾ നുറുങ്ങിയോടി വേദന സഹിച്ചാണ് അവർ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നത്. താനേ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്റെ ശരീരത്തേക്കാളും തന്റെ ജീവൻ പോലും തന്റെ കുഞ്ഞിനുവേണ്ടിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നവരാണ് അമ്മമാർ. എനിക്കു മുൻപ് തന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുന്നവരാണ് അമ്മമാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി.

മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ജീവൻ പോലും ഒഴിഞ്ഞു തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ പിടിച്ചുനിർത്തിയ ഒരു അമ്മയുടെ കഥയാണ് ഡോക്ടർ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ദിവസമാണെന്ന് ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഏറെ സങ്കടം തോന്നി നിമിഷങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആയി ഞാൻ നിരവധി ഗർഭിണികളെയും പ്രസവ കേസുകളും.

ദിവസവും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ ഗർഭിണികളും എത്രത്തോളം വേദന സഹിച്ചാണ് ഓരോ കുഞ്ഞിനും ജന്മം നൽകുന്നതെന്ന് മറ്റാരെക്കാളും അറിയാവുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോ പ്രസവ കേസുകളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അമ്മമാരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പ്രസവം മുറിയിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്.

ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് എല്ലാ ഗർഭിണികളും ഒരേ പോലെയാണെങ്കിലും അതിലേയ്ക്ക് ഏറെ പ്രിയം തോന്നിയ ഒരു ഗർഭിണിയുണ്ട് കാരണംമറ്റൊന്നുമല്ല നാലുവർഷമായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാരന് വേണ്ടി അവൾ ആശുപത്രിയിൽ കയറിയിറങ്ങുകയാണ് പലപല ചികിത്സകളും പ്രാർത്ഥനകളും പ്രതീക്ഷയുമായി ഓരോ തവണ വരികയും നിരാശയോടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.