അച്ഛൻ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ച ഈ മകൾ അവസാനം അച്ഛനെ നൽകിയ സമ്മാനം..

ആ നാശത്തിന്റെ തലവട്ടം കണ്ടതും തുടങ്ങിയതാണ് നശിക്കാൻ ഏതു നേരത്താണോ ദൈവമേ ഇവളൊക്കെ എന്റെ വയറ്റിൽ വന്നു പിറന്നത് അടുപ്പിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് അമ്മ മിന്നുവിനെ പ്രാഗി.മുൻപു വർഷത്തെ പുസ്തകം നോക്കിയിരുന്ന 13പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കാതെ അതിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കി അതും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഓ ഐഎസിന് പഠിക്കുകയായിരിക്കും തമ്പുരാട്ടി ആടിയാടി മുന്നിലെ കമ്പിവേലിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്.

   

അച്ഛൻ അവളെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇന്നും ഒന്നും മേടിക്കാതെ ഒടുക്കത്തെകുടി കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ. അലവികൊണ്ട് അമ്മ മുൻവശത്തേക്ക് വന്നു അതേടി ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല ഉറക്കിക്കളയുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കും നീ നോക്കിക്കോ അമ്മ നൈറ്റി പൊക്കി കുത്തി കളിയോടെ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു. പിന്നെ നീയല്ല നിന്റെ അപ്പൻ അത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ ചർദ്ദിച്ചുകൊണ്ട്.

അയാൾ മുറ്റത്തേക്ക് മടക്കി വച്ച് മിന്നു ഓടി അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു തൊടരുത് എണീക്കാൻ ശ്രമിച്ച മുഖത്തെ തുടർച്ച ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അവൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി. അച്ഛനോ ആരുടെ അച്ഛൻ അവൾ പോയി കിടന്നിട്ട് വന്നതിന്റെ ഫലമാ നീ എന്നെ അച്ചായന് വിളിക്കുന്നു മിന്നുവിന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു അവളുടെ ഒരു പൂങ്കു നല്ല തൂവെള്ള പോലുള്ള എനിക്കും.

വെളുത്ത എങ്ങനെ അറിയും കാക്ക കരിമുടി നീ ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് കണ്ണുകൾ തുടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും പുസ്തകം എടുത്ത് മടിയിൽ വച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങാൻ പോവല്ലേ കരിമുടി അവൾ സങ്കടത്തോടെ അച്ഛനെ നോക്കി സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാർ കാക്ക തമ്പുരാട്ടി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും. തുടർന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *