ഈ 55 കാരൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു നാട്ടുകാർ ഞെട്ടി…😱

അയ്യേ ഇതാണോ കല്യാണ ചെക്കൻ കല്യാണ തന്തയാണ് ഇങ്ങനെ കല്യാണ ചെക്കൻ എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല. പന്തലിൽ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സംസാരം കേട്ട് അവിടെ കൂടിയവർ അടക്കി ചിരിച്ചു.ചില പെണ്ണുങ്ങൾ വായ പൊത്തി ചിരിച്ചു. ചിലർ ഒന്നുകൂടി ആ കല്യാണ ചെക്കനെസൂക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. അടുത്ത് പട്ടുസാരി എടുത്ത് മണവാട്ടി നാണം കുണുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന പുതുപെണ്ണ് രേഖക്ക് 35 വയസ്സ് ജാതകദോഷം ഉണ്ടെന്ന് കരുതി.

   

ഒരു കിഴവന്റെ കൂടെ പോകാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു. അവൾ വരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു കാശ് മാത്രമേ നോക്കിക്കാണും കൂടെ നിന്ന് ഒരു അയൽവാസി പെണ്ണ് പറഞ്ഞു.ഇത് കേട്ട ഒരു മധ്യവയ ആ പെണ്ണിനെ നോക്കി ഒരു പച്ച ചിരി ചിരിച്ചു അതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു. നിനക്ക് 35 വയസ്സായില്ലേ നല്ലൊരു കെട്ടിയവൻ എടുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനു ഉപേക്ഷിച്ചു വന്ന നിൽക്കുകയല്ലേ.

ഒരുത്തനെ കൂടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നിട്ട് മനുഷ്യരെ കളിയാക്കി അവരു പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണ് ആകെ നാണംകെട്ടു ആദ്യത്തെ രണ്ട് കെട്ടുകൾ മാരിലും കുട്ടികളില്ല ആരുടെ കുഴപ്പമാണ് ആവോ വേറൊരുത്തി പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി 55 വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ. എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയല്ലേ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത്.

ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 55 മദറിന്റെ മൂന്നാം കല്യാണമാണിത് രണ്ടാം ഭാര്യ തകരാർ സംഭവിച്ചു മരിച്ചു.ആദിവാര് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ പത്തുകൊല്ലവും രണ്ടാം ഭാര്യ സുനന്ദയുടെ കൂടെ 6 കൊല്ലവും ജീവിച്ചു.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.