ഈ പത്തു സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങൾ മുടിക്കും ചർമത്തിനും ഗ്രീൻ ടീ നൽകുന്നു.

ചർമ്മത്തിന് മുടിക്കുംആരോഗ്യത്തിനുമുള്ള ഗ്രീൻ ടീയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഗുണങ്ങൾ- നിലവിലെ മനുഷ്യവർഗ്ഗം അഭിനിവേശമുള്ള ഒരു പാനീയത്തിന്റെ പേര് പറയുവാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഗ്രീൻ ടീ എന്നായിരിക്കും ലോകമെമ്പാടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായതും ജനപ്രിയവുമായ പാനീയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഗ്രീൻ ടീ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഗ്രീൻ ടീയുടെ 15 മികച്ച ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ ലേഖനം പറയും തുടക്കത്തിൽ ഗ്രീൻ.

ടീ ചൈനയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ അത്ഭുതകരമായ പാനീയത്തെ കുറിച്ച് ലോകം അറിഞ്ഞു അതിനുശേഷം അത് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അതിശേഖരമായ ആന്റിഓക്സിഡന്റ് ആന്റിവൈറൽ ആന്റി ഇൻഫോർമൈത്രി ഗുണങ്ങൾ കാരണം ഗ്രീൻ ടീ പല രോഗങ്ങളുടെയും സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിലെ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് വിറ്റാമിനുകളും മിനറൽ ഘടകങ്ങളും.

ഇതിനെ ഒരു മികച്ച ഘടകമാക്കി മാറ്റി ഗ്രീൻ ടീയുടെ ചില മികച്ച ഗുണങ്ങളും ഗ്രീൻ ടീയുടെ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളും കുറിച്ച് അറിയാം. മുടി വേരുകൾക്ക് ബലം നൽകുക മുടിമൃതവാക്കുക മുടിയുടെ അറ്റംപിളരുന്ന ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ഗ്രീൻ ടീ നൽകുന്നു മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗ്രീൻ ടീ മൂന്നു വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്.

ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് ഗ്രീൻ ടീ പഥനോൾ അഥവാ വൈറ്റമിൻ ബി ഗ്രീൻ ടീയിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹയർ കെയർ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷനറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുടി വേരുകൾക്ക് ബലം നൽകുക മുടിമൃദ്ധി വാക്കുകൾ മുടിയുടെ അറ്റംപിളരുന്ന ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ഗ്രീൻ ടീം നൽകുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *