ഇത്തരം വഴികൾ മുടി തഴച്ചു വളരാൻ സഹായിക്കും.

തലമുടി കൊഴിച്ചിലും താരനും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുടി തഴച്ചു വളരാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം വിചാരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ മുടി പാലിക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും മുടിയിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട് മുട്ടോളം വളർന്നുനിൽക്കുന്ന കിടക്കുന്ന മുടിയാണ് പണ്ടത്തെ പള്ളിക്കെട്ടുകളുടെ പ്രധാന ആകർഷമെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെ മാറി അല്ലെങ്കിൽ കാലം മാറ്റി ഒന്നും.

വേണെങ്കിൽ പറയാം ഫാഷന്റെ പേരിൽ പലരും മുടിയുടെ നീളവും വണ്ണവും കുറച്ചുവെങ്കിലും ചിലർക്ക് ജീവിത രീതി കൊണ്ടുവരാത്തതാണ് പ്രശ്നം. കൊഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് മുടി വളർന്നില്ലെങ്കിൽ എളുപ്പം ഉള്ളു കുറയും മുടി തഴച്ചു വളരാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്നും ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ കരുത്തുമുള്ള മുടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഭക്ഷണത്തിനു മുടിയുടെ വളർച്ച ഒരു കാര്യമായി.

പങ്കുണ്ട് ഇലക്കറികൾ ബീൻസ് ചെറിയ മീനുകൾ ചിക്കൻ എന്നിവ മുടിയുടെ വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇവ ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടുനടമായ മുടിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും പ്രോട്ടീൻ ധാരാളം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രോട്ടീനുകളും വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ശീലമാക്കാം.

മുടി വരാത്തതും മുടി കൊഴിയുന്നതും മുടിയിലെ താരൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒന്നാണ് മുടി വളരാനും കൃത്രിമ വഴികൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇതിനായി സഹായിക്കുക തികച്ചും സ്വാഭാവികൾ വഴികൾ തന്നെയാണ് ഇതിനായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പല കൂട്ടുകളും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *