ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്.

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്.ജസ്ന പ്രഗ്നന്റ് ആണ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ദുബായിൽ പോയ ചെക്കൻ ആഘോഷമായി കല്യാണം നടത്താനായി വരാൻ ഇപ്പോൾ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാണെന്ന് ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാർ അന്തം വിട്ടു മുനീർ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് അടുത്തമാസം അവൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വരും കല്യാണത്തിനായി എന്റെ റബ്ബേ അവനോട് എന്താ പറയാൻ നമ്മളെ നീയും അവനും കൂടിയല്ലേ ആ സുന്ദരി.

വേറെ ആർക്കും കിട്ടാതിരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാത്രം നടത്തിയത്. ഉമ്മയും അനുഭവിക്കും അല്ല പിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മുനീറിന്റെ ഖൽബിൽ അവൾ അവന്റെ പെണ്ണായി ലീവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ആഘോഷമായി കല്യാണം നടത്താനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് പള്ളിയിൽ വച്ച് നിക്കാഹ് നടത്തിയത്. കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ഇണയാക്കി ഹലാലാക്കി കബൂലാക്കി. ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആരും അറിയാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം.

അവർ നേരിൽ കണ്ടു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ അവളിൽ അവനെ അവകാശമുണ്ട് ആർക്കും എതിർക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും കല്യാണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും. അവളെ പിന്നിൽ എത്തി ഒത്തിരി ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അവൾ അവനിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്നു പുഞ്ചിരി തൂകി ഇണക്കുഴികളെ പോലെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ എന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്ന പോലെ ഒരാളെയാണ് എനിക്ക് തന്നത്.

ഐ ലവ് യു പതുക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിമിഷം മുനീറിനെ തോന്നി ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ അവനാണെന്ന്. കറക്കം പ്രണയവും കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം ആഘോഷമായി നടത്താൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ യാത്ര പറഞ്ഞു. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് കണ്ടു ഇഷ്ടമായാൽ നിക്കാഹ് നടത്തിവയ്ക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.