ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ ആരോഗ്യത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും മാറ്റങ്ങൾ.

മഞ്ഞളും കുരുമുളകും ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതെ കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ ഗ്രഹവൈദ്യത്തിൽ അഗ്രഗണ്യ സ്ഥാനത്ത് ആയിരിക്കുന്ന മഞ്ഞളിന് കാൻസർ ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പഠനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. അതെ മഞ്ഞളിലെ ഒരു രാസവസ്തുവിനെ അർബുദകോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. പണ്ടുകാലം മുതൽതന്നെ മുറിവുണക്കാൻ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മഞ്ഞളിലെ കുറുക്കുമീന്‍ എന്ന രാസവസ്തുവാണ് മുറിവുണക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്.

   

ഇത് വസ്തു തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സക്കും ഫലപ്രദം എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മഞ്ഞളിലെ കുറുമിൻ ഗുണം ശരീരത്തിന് ഏറെ നേരം ലഭ്യമാക്കാൻ കുരുമുളകിന് കഴിയും എന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. അല്ലെങ്കിൽ കുർക്കുമിൻ പെട്ടെന്ന് അവജേപ്രക്രിയയിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു കുരുമുളകും മഞ്ഞളും ചേരുമ്പോൾ ശരീരവേദന വേഗത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

കുരുമുളകിലെ പേപ്പനും മഞ്ഞളിലെ കുറുക്കനും ആണ് ഈ ഗുണമുള്ളത്. വാദം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. ഇവ രണ്ടും ചേരുമ്പോൾ ബ്രെസ്റ്റ് കാൻസർ സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്തനങ്ങളിൽ മാമോസ്ഫിയർ രൂപപ്പെടുന്നത് തടഞ്ഞാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്. വയറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ്ട്രിക് മ്യൂക്കേഷൻ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ബധിരത തടയാനും എല്ലാം കുരുമുളക് മഞ്ഞൾ കോമ്പിനേഷനെ ഏറെ നല്ലതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കോമ്പിനേഷൻ ദിവസം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ കഴിക്കുക കഴിക്കരുതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾ കൂടുതലാകുന്നത് ദഹനക്കേട് വയറിളക്കം മനംപിരട്ടൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഗർഭകാലത്തും ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.