ഈ മകളുടെ പാട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടാകില്ല..

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കഴിവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം കണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നല്ല രീതിയിൽ.

   

അവരുടെ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും കടമ തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല ഇത്തരം കടമകൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്ക വഴി ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രചോദനമാവുകയും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിലും അവരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്.

അത്തരത്തിലൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത്. സംഗീത ലോകത്തേക്ക് പിച്ചവെച്ച് തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ എന്നും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച പാട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് തരുമോ എന്ന കുഞ്ഞുവാവയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒന്നല്ല ആയിരം സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരവധി രംഗത്ത് വരുന്നത് പൊന്നുമോളുടെ പാട്ട്വളരെയധികം വൈറലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് .

അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായി തന്നെയാണ് ഈ പൊന്നുമോൾ പാട്ട് പാടുന്നത് ഇവളുടെ പാട്ട് കേട്ട് ആരും അതിജീവിച്ചു പോകുന്നതായിരുന്നു വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ പാട്ടുപാടുന്ന ഈ പൊന്നുമോളുടെ പാട്ടിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുമകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഒത്തിരി ആളുകൾ പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *