ജീവിതത്തിൽ കുറവുകൾ എപ്പോഴും അംഗീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ വിജയം തുടങ്ങും. 😱

ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അത് ചിലപ്പോൾ ശാരീരികമായിരിക്കും മറ്റു ചില വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അത്തരം കുറവുകളെ എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാതെ അതിനു മുന്നേറി തരണം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെയും കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

   

അല്പം ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു അവളുടെ ആ ചോദ്യം തുടങ്ങിയോ രാവിലെത്തന്നെ എന്തിനാ ചെരുപ്പിടുന്നത് എത്രാമത്തെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവൻ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ച് തീരുമല്ലോ അടുക്കളയിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ സ്വരമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ പിന്നെ ജനിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉയരം വെക്കാനുള്ള മരുന്ന് കൂടി തരാമായിരുന്നില്ലേ എന്നെക്കൊണ്ട് പറയിക്കേണ്ട ദേഷ്യത്തോടെ അവൾ ഹാൻഡ് ബാഗ് എടുത്തു കൊണ്ട് നടന്നു പോകുന്നത് നടന്നു പോകുന്നത് അമ്മ നീരസത്തോടെ നോക്കി നിന്നു.

ഉയരക്കുറവ് അതായിരുന്നു അവളെ അലട്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രധാന വിഷയം എന്നാൽ അത്രയുമല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾക്ക് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ആ പ്രശ്നം മൂലം അവൾക്ക് കോളേജിലെ പഠനം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി വന്നിരുന്നു എന്നും എല്ലാവരുടെയും പരിഹാസ മാത്രമായി മാറാൻ അവൾ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് നഴ്സിംഗ് പഠനം അവൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും.

അവൾക്ക് വന്നിരുന്ന പല നല്ല ആലോചനകളും മുടങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി അവളുടെ അമ്മ എപ്പോഴും അവളോട് പറയുമായിരുന്നു അവളെ കെട്ടാൻ രാജകുമാറിനെപ്പോലെ ഒരാൾ വരുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നേഴ്സ് ആയി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛനില്ലാത്ത അവൾക്ക് പിന്നെയുള്ളത് ഒരു അനിയൻ മാത്രമായിരുന്നു അവനിപ്പോൾ പ്ലസ്ടുവിന് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവളാണ് ഇപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.