ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി യൂറിഡ് ആസിഡ് പരിഹരിക്കാൻ..👌

പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് മാൻ ഡിസീസ് പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണക്കാരുടെ രോഗം രാജാക്കന്മാരുടെ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗൗട്ട് ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ യുറീസിയ.പണ്ടുകാലത്ത് മഹാരാജാക്കന്മാർക്കും മഹാനായ ചക്രവർത്തിമാർക്കുംഉണ്ടായിരുന്ന രോഗമായിരുന്നു ഇത്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഡിസീസ് ആയിരുന്നു ഈ രോഗം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സർവസാധാരണമായ എല്ലാവരിലും കണ്ടിരുന്നു.

   

സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം കൂടുതലായി ഇന്ന് ഈയൊരു കാസി അളവ് കൂടുന്നത് മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. പണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇത് പണക്കാരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും രോഗമായിരുന്നത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാരുടെയും പണക്കാരുടെയും ഇടയിലായിരുന്നുകൂടുതലും റെഡ്മീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതുരണ്ടും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നത് മൂലമാണ്.

രാജാക്കന്മാരുടെ രോഗമായി ഇതും മാറിയിരുന്ന് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം സുലഭമാണ് ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുംആണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് സാധാരണ ഇടയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നത്.യൂറിക്കാസിഡ് വളരെ നല്ലൊരു ആന്റി ഓക്സിജൻ ആണ്. എന്നാൽ യൂറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഓക്സിഡന്റ് ആയി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്നു മുതൽ 6.5 വരെയാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ റേഞ്ച് എന്നത്.

6.5 മുകളിലേക്ക് കയറിയാലും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിനെ താഴെയായാലും ഇത് വളരെയധികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് 6.അഞ്ചിന്റെ മുകളിലേക്ക് യൂറിക് ആസിഡ്കൂടുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഹൈപ്പർ യുറീമിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.ഹൈപ്പർ യൂറിനിയെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിന് നൽകുന്നതായിരിക്കും.ഹൈപ്പർ യൂറോ കുറച്ചുകാലം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് സന്ധികളിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമിൽ ഒരു രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.