ശരീരം കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ കിഡ്നി തകരാറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു..😱

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽകിഡ്നി രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചിരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയാറ്റിൻ അളവ് കൂടുന്നതാണ്. ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകൾക്ക് പേശികൾക്ക്വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ക്രിയാറ്റിൻ.

   

ആ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട് മസിലുകൾ രൂപപ്പെട്ടു കിഡ്നിയിലേക്ക് നിന്ന് പിന്നീട് കിഡ്നി മൂത്രം വഴിയായിഅതിനെ പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.ദിവസം പിറകെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉച്ഛിഷ്ട വസ്തുവാണ് എന്നത്.അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു അളവ് നോർമലായി ബ്ലഡി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി കണ്ടാൽ അത് ക്രിയേറ്റിനു മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രിയേറ്റിന്റെ നോർമൽ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമൽ വാല് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഈ വേരിയേഷൻ എന്നത് നോർമൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തകരാറുകളും ഇല്ല എന്നാൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ആരോഗ്യത്തിലത് പ്രശ്നങ്ങൾ. അതുപോലെതന്നെ കൂടുതലും റെഡ് മീറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.

ഉദാഹരണത്തിന് ബീഫ് കഴിക്കുമ്പോൾ ബീഫ് ക്രിയാറ്റിൻ നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ കടന്നുപോവുകയും കുറച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും.ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് ചില ബോൾഡിബിള് മസിൽ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കും.ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയേറ്റ് അളവ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. മുഴുവൻ കിഡ്നിയിലൂടെ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന വലിയത് രക്തത്തിൽ തങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.