ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നവന്റെ ആഗ്രഹം….

ഇനി വെറും ഒരാഴ്ച കൂടി 15 വർഷത്തെ പ്രവാസം തീരുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ മതി എന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ 21 വയസ്സിൽ പ്രവാസി ആയതാണ്.ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിച്ചവന്റെ എല്ലാ അഹങ്കാരത്തോടെ കൂടി തന്നെ ജനിച്ച മടിയിൽ ജീവിക്കണം എല്ലാം ഒരുതരം വാശിയായിരുന്നു. അമ്മയോടും അച്ഛനോടും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടുമുള്ള വാശി ജോഷിയുടെ ചുണ്ടിൽ ചിരി വിടർന്നു വയസ്സ് കൊണ്ട് മൂത്തവൻ.

ആണെങ്കിലും എന്നും അനിയനേക്കാൾ പരിഗണന തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മേൽക്കൂരടിയിൽ അനുഭവിച്ച വേർതിരിവ് അല്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത ഇന്നലെവരെ നാലര മുന്നിൽ കയ്യടി വാങ്ങുകയോ ഒന്നും നേടുകയും ചെയ്യാത്ത തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് യോഗ്യൻ അവൻ തന്നെയാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിപ്പിലും കളിലും അംഗീകാരങ്ങളും കൈയ്യടിയും വാങ്ങി അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും അഭിമാനം തനിക്ക് അവൻ അഭിമാനമായിരുന്നു.

അവന്റെ വിജയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തന്നെ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്നതുവരെ ഒന്നും നേടാത്തവൻ എന്ന് പരിഹസിക്കും വരെ നീ എന്ത് നേടി എന്ന പരിഹാസത്തോരാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവന്റെ വിജയങ്ങളുടെ പുച്ഛിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിൽ സ്വന്തം അമ്മപോലും അവനെ മാത്രം ചേർത്തുപിടിക്കും കൂടെ തനിക്കൊരു വിശേഷണവും കുറെ കൂട്ടുകൂടി ത*** നടക്കാൻ അറിയാം നെഞ്ചുപൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പലപ്പോഴും തീർത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോലെ. അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും മുന്നിൽ എന്നും താൻ പരാജയമാണ് അതിന് മൂടി കൂട്ടാൻ എന്നും വണ്ണം ആയിരുന്നു തന്റെ പ്ലസ്ടുവിലെ തോൽവി എല്ലാതും തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ തന്നെ അനിയന്റെ ഫുൾ മാർക്ക് കൂടിയുള്ള വിജയങ്ങൾ തന്റെ തോൽവികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പൂർണമായും തന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ എന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.