ഈ മൃഗങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധം ആരെയും ഞെട്ടിക്കും..

പലപ്പോഴും സ്നേഹബന്ധത്തിന് അതിരുകളും മറകളും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സ്നേഹം എന്നത് മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളിലും തോന്നാവുന്ന ഒരു വികാരം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം നമ്മളെ വളരെയധികം ഞെട്ടിക്കുന്നതും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത.

   

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മൃഗമാണ് ചീത്ത മാംസാഹാരമായ ചീത്ത വളരെ അപകടകാരിയുമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ കൗതുകമുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഒരു സൂയിൽ നിന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രസവിച്ച ഉടനെ നായ മരിക്കുകയും നായ്ക്കുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന ചീറ്റയുടെ അടുത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു വളരെ പേടിയോടെയാണ് അധികൃതർ ഇത് ചെയ്തത്. എടാ നായ്ക്കളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ.

അപ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണം ആകും പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നത് പോലെ നായ്ക്കുട്ടികളെ നോക്കി. ചേച്ചിയുടെ കുട്ടികളും നായയുടെ കുട്ടികളും ഒരുപോലെ കളിച്ചു വളർന്നു അവർ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്നാൽ കാഴ്ചക്കാരെ വരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചത്.

വളർന്നെങ്കിലും ഒരു ചീത്തയും നായയും വേർപിരിയാൻ തയ്യാറായില്ല സിപിഎ മാറ്റിയിട്ടെങ്കിലും ചീത്ത ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ അധികൃതർ വീണ്ടും അവരെ ഒരുമിച്ച് ആക്കി ഇപ്പോൾ മൃഗശാലയിൽ വരുന്നവർക്ക് വലിയ കൗതുകമാണ് ഇവരുടെ ഈ സ്നേഹം.ഇവരുടെ സ്നേഹബന്ധം എല്ലാവരെയും വളരെയധികം ഞെട്ടിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..