ഉപ്പറ്റി വേദന പരിഹരിക്കാൻ കിടിലൻ വഴി..

ഇന്ന് ഏതു പ്രായക്കാരിലും വളരെയധികം പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ഉപ്പൂറ്റി വേദന എന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുതൽ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതയും മറ്റും അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അല്പസമയം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്പസമയംനിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനായി കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അല്പസമയം നടന്നുകഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിലിൽ ഏൽക്കുമ്പോഴും.

   

ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനകളും മറ്റും ആവുകയും നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിനും മറ്റും സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും രാത്രിയാകുന്നതോടുകൂടി ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകൾ തലപൊന്തിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രവർത്തി മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഉപ്പച്ചി വേദന ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്.

നമ്മുടെ പാദം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ സ്പർശിച്ച ഭൂമിയുമായികൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഉപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ കാൽപാദത്തെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു മസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽവിഷു വന്നു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അമിതവണ്ണം ഉള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

സാധാരണത്തിലെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉള്ളവരിൽ എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമാണ് കൂടുതൽ ഭൂമിയിലേക്ക് സ്പർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ വളരെയധികം ആയി തന്നെയാണ്. അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന.തുടർന്ന് അറിയുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.