മകളെ നിർബന്ധിച്ച് ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്…

ഞാൻ അമ്മയുടെ മകൾ തന്നെയല്ലേ എന്നോട് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ ശ്രീജ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഇന്നോളം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സങ്കടവും അവരുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാക്കി അതിനുമാത്രം ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എല്ലാവരും കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരിലും വേണ്ടേ അതാ നിന്നോട് വരാണ്ടെന്ന് നിന്നോട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ അമ്മ യാതൊരു വികാരം കൂടാതെയാണ് പറഞ്ഞത്.

   

കണ്ണുകൾ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ളതല്ലേ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പുറത്തു പോകാനും സന്തോഷിക്കാനും എല്ലാം എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടാകില്ലേ.എന്നെയും കൂട്ടിക്കൂടെ ഒരിടത്തെങ്കിലും അവരുടെ നെഞ്ചിൽ കൂടുകൂട്ടിയിരുന്ന സങ്കടങ്ങളെല്ലാം മഴപോലെ പെയ്തിറങ്ങി അതിനെ കല്യാണം ഒക്കെ ഇനി ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ പോകാലോ ഇന്നെന്തായാലും നീ പോരണ്ട അവള് ശ്രീജയെ മറികടന്നു പോയി.

ശ്രീജിത്തിന്റെ അനിയത്തിമാർ ഒരുങ്ങുന്നത് പുത്തൻ സെൽഫി എടുക്കുന്നതും എല്ലാം വളരെയധികം കുതിരയുടെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു.തന്നെയും വിളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല അവൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ശീലമായി ഓർമ്മവച്ച നാൾ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് എന്തിനും ഏതിനും അവഗണന അമ്മയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്നേഹം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഭാഗ്യം.

നിർമ്മലാദേവിയുടെ മൂന്നു മക്കളിൽ മൂത്തവളാണ് ശ്രീജ ഇളയവർ രണ്ടും അമ്മയെപ്പോലെ വെളുത്ത സുന്ദരി കുട്ടികളാണ് അനിയത്തിമാരോളം സൗന്ദര്യമോ ശ്രീക്കില്ല അവൾ അച്ഛനെപ്പോലെ ഇരുനിറത്തിലാണ് അനിയത്തിമാർക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് കാരണത്താൽ നിർമ്മല ദേവി അവരെ അടുക്കളയിൽ കയറ്റാറില്ല വേദന കൊടുക്കാതെ വേലക്കാരിയെ പോലെ അതെല്ലാം ഷീജക്കായി അവർ മാറ്റിവെച്ചു. അമ്മയുടെ അവഗണനക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ അനിയത്തിമാരും തന്നോട് അകൽച്ച കാണിക്കുന്നു. തുടർന്ന്അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.