കുഞ്ഞുമക്കളുടെ നിഷ്കളങ്കത ആരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കും…

കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും വളരെയധികം നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവരും വളരെയധികം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവരുടെ ബന്ധുക്കളും പരിചയക്കാരോ മറ്റും ആകണമെന്നില്ല ആര് വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നുന്നതായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും നമ്മെ വളരെയധികം നമുക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നത് ആയിരിക്കും.

   

കുഞ്ഞു പ്രായം എന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നവരെസന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ ജീവിതം വളരെ സുന്ദരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ കളിയും ചിരിയും കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് അത് പറഞ്ഞിരിക്കാ സമയം കാണും.

അവരുടെ കരയിലും തമാശയും കളിയും കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം എത്ര സാലറി കിട്ടി വലിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാലും ലഭിക്കില്ല ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ വീഡിയോയാണിത് അവന്റെ കൊച്ചു വിധം താടിയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചു കുട്ടി മറ്റൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്ര കണ്ടാലും മതിയാവുകയില്ല.

അവർ തന്നെ പരസ്പരം അടിപിടി കൂടിയെങ്കിലും അവർ തന്നെയായിരിക്കും പരസ്പരം സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ മുന്നിൽ നിന്നും സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അംഗനവാടിയിൽ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കുഞ്ഞിനെ അംഗനവാടിയിലാക്കി തിരിക്കുക അമ്മ പോയപ്പോൾ കുഞ്ഞു കരയുന്നതാണ് കൂടെ പഠിക്കുന്ന സഹപാഠി കുഞ്ഞിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അമ്മ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോമുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *