സംഭവം ആരെയും ഒന്നും ഞെട്ടിക്കും…

ജസ്ന പ്രഗ്നന്റ് ആണ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് ദുബായിൽ പോയ ചെക്കൻ ആഘോഷമായി കല്യാണം നടത്താനായി വരാൻ ആയപ്പോൾ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാണെന്ന് ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാർ അന്തംവിട്ടു പിറുപിറുത്തു. മുനീർ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് അടുത്തമാസം അവൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വരും കല്യാണത്തിനായി എന്റെ റബ്ബേ അവനോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് കൂടിയല്ലേ വേറെ ആർക്കും കിട്ടാതിരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാത്രം നടത്തിയത് ഉമ്മയും മോനും അനുഭവിക്കും.

അല്ല പിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മുനീറിന്റെ ഖൽബിൽ അവൾ അവന്റെ പെണ്ണായി. ലീവ് കുറവായതുകൊണ്ട് ആഘോഷമായി കല്യാണം നടത്താനുള്ള സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് പള്ളിയിൽ വച്ച് നിക്കാഹ് നടത്തിയത് കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻഇണയാക്കി ഹലാലാക്കി കബുലാക്കി. ദുബായിലേക്ക് ആരും അറിയാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം.

അവർ നേരിൽ കണ്ടു നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ അവളിൽ അവനെ അവകാശമുണ്ട് ആർക്കും എതിർക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും കല്യാണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും. അവളെ പിന്നിലേക്ക് ഒത്തിരി ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അവൾ അവനിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്നു പുഞ്ചിരി തൂക്കി ഇണക്കുഴികളെ പോലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാത്തിരുന്ന പോലെ ഒരാളെയാണ് റബ്ബിന് തന്നത്.

അവൾ മുനീറിന്റെ ചെവിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദിവസംഅവർ അങ്ങനെ തോന്നി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ ആയിരിക്കുമെന്ന്.കറക്കം പ്രണയവും കഴിഞ്ഞ് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം ആഘോഷമായി നടത്താൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ യാത്ര പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. കണ്ട് കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ നിക്കാഹ് നടത്തിവയ്ക്കു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.