വിദ്യാർത്ഥികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയപ്പോൾ കണ്ടക്ടർക്ക് ലഭിച്ച മുട്ടൻപണി..

പലപ്പോഴും സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് യാത്ര വേളയിൽ ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതലും പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നൽകുന്നതിലൂടെ ഒത്തിരി സ്വകാര്യ ബസുകൾ പറയാൻ വളരെയധികം മോശമായ രീതിയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പെരുമാറുന്നത് നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടിരിക്കാം എന്നല്ല അതിനെല്ലാം വിപരീതമായി വളരെയധികം സൗന്ദര്യയുടെ മാറുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ അധികവും കുട്ടികളുടെ അവകാശത്തെ.

   

ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരും അവരെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. 50 പൈസയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന നീ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ പെൺകുട്ടിയോട് കണ്ടെത്തുകളുടെ മോശം പെരുമാറ്റം കണ്ട് യാത്രക്കാരിയായ ചേച്ചി ചെയ്തത് കണ്ടു.

കുട്ടികൾക്കെതിരെ ഇത്തരം മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നവരെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവരുടെയും അവകാശത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെതന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇത്തരത്തിൽ മോശമായ പെരുമാറുന്നത് കണ്ടു പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി ആളുകൾ കൂട്ടുനിന്നു. കൗതുകമായി സ്കൂൾ കുട്ടികളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പലരും ആ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് പലവട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും.

ഒരു യാത്രക്കാരനോ യാത്രക്കാരെയോ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത് പ്രായമായവരെന്നോ പരിഗണിക്കാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് പലരും സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്.ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു കുട്ടികളെയെല്ലാം മുന്നോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു നിർത്തി എന്നാൽ ഒരു കുട്ടി സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അയാൾ ചീത്ത പറയുകയാണ്.തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *