ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതുതന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 😱

പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വില നൽകാത്തവരാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ആരെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും മനസ്സ് കാണിക്കുന്നവരാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വിരലിൽ എണ്ണാത്തവർ മാത്രമായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടവരാണ് മാതാപിതാക്കളും.

   

അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതപങ്കാളിയും മക്കളും എന്നത് അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുക എന്നത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു വിഷമവും അതുപോലെതന്നെ ആഘാതവും തന്നെയായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലായി എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.

തനിക്ക് ചുറ്റും മൗനമായികൾക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു. ഇനി ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അച്ഛൻ അമ്മയും എറിഞ്ഞു പോയി നിന്നെ ഈകാലമത്രയും വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച നിന്റെ വളവുള്ള ഈ കാലിൽ പല പ്രാവശ്യം ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി നന്നായി നടക്കാവുന്ന വിധം ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുത്തനെ കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് വയസ്സ് അവരെയും നിനക്ക് വേണ്ടാതെയായി.

എത്ര കാലം അച്ചമ്മയായിരുന്നല്ലോ നിനക്ക് എല്ലാം. തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ രാമചന്ദ്രനാണ് ഉയർത്തിയത് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും പ്രസിഡണ്ടുമാരുംപോലീസുകാരും ചേർന്ന് സാവിത്രി അമ്മയുംകൊച്ചുമകൾ ജ്യോതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചുമകളുടെ കല്യാണത്തിനും പ്രസവത്തിനുമൊക്കെയായി പല പ്രാവശ്യം കടം വാങ്ങി. ആകെയുള്ള കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സാവിത്രി അമ്മയ്ക്ക്. നാട്ടുകാർ പലരും വിളിച്ചിട്ട് പോകാൻ കൂട്ടാക്കാതെഅമ്പലത്തിണ്ണയിലാണ് അവർ കുറച്ചു ദിവസമായി കഴിയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..