ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്..

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒത്തിരി അനീതികളും അക്രമങ്ങളും നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു കാണും.അവളുടെ നഗ്നത അവൻ പെൺകുട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ അയാൾ അവളെ പടർന്നു കയറി നീയൊരു വല്ലാത്ത പെണ്ണ് തന്നെ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളെ അറിഞ്ഞവൻ ആണ് ഞാൻ. അവർക്കാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദുവന്ന് നിന്നിൽ ഉള്ളതുപോലെ അയാളുടെ മടുപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അവൾ.

നിർവികാരതയോടെ കൂടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. നിന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യവും ശരീരവും ഉള്ളവരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും എന്നിലെ പുരുഷനെ പൂർണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരെയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഈ അപരവും ഉയർന്ന മാറും അരയാലിനെ പോലെയുള്ള എല്ലാം എന്നുമാസ് ഒരു മോഹം.

അയാളുടെ വാക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഭാവിയെ പോലെ അവൾ കണ്ണിച്ചിരുന്നു തന്നെ കാശ് മുതലാക്കാത്ത മണം അയാൾ വീണ്ടും അവളെ വലിച്ചെറിപ്പിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടാകും അവളിൽ പടർന്നു കയറി. രാത്രിയുടെ ഏതോയാമത്തിൽ കാമഗലിയുടെ പരാക്രമം ക്ഷീണത്തിൽ അയാൾ ഉറങ്ങി അപ്പോഴും നീലിമ നിർവികാരമായി അവളുടെ മനസ്സ് നിറയെ സ്വന്തം മകൻ മാത്രമായിരുന്നു.

ശീതീകരിച്ച ആ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അവൾ തെളിച്ചു അവളുടെ മനസ്സ് ചുട്ടുപൊള്ളുകയായിരുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ പതിയെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നും എടുത്തുമാറ്റി അവൾ എഴുന്നേറ്റു കണ്ണാടിയിൽ കണ്ട സ്വന്തം പ്രതിബിംബത്തെ അവൾ ഒന്നു നോക്കി അറിയാതെ ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. അതെ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ തെറ്റ് ഇപ്പോൾ ശരിയാണ് എന്റെ മാത്രം ശരി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.