ചില മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ സംഭവം ആരെയും ഞെട്ടിക്കും..

ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നിവരെ ചിലപ്പോൾ അത് ദുഃഖങ്ങൾ ആയിരിക്കും മറ്റു ചിലപ്പോൾ സന്തോഷങ്ങൾ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ നേരിടാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും പ്രയാസം നിറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം നേരിടുക എന്നതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിജയം എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ദുഃഖങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അതിനെ അതിജീവിക്കാതെ കഴിയാതെ പോകുന്നതാണ്.

   

പലരും പല രീതിയിലുള്ള മരണങ്ങൾക്കും തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സായാഹ്നം ആകുമ്പോൾ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെ നാം ഒരിക്കൽ കൂടി നന്നായി അവലോകനം ചെയ്യും. പലതും ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത ശൂന്യകകളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് നിർത്തിവയ്ക്കും.

അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ അലോസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു നേരത്തെ ഉണർന്നു കുളിച്ച് പൂജാമുറിയിൽ തിരിവച്ച് കിഴക്കേ പുറത്ത് തൂക്കു വിളക്കിൽ നിന്ന് ദിവസം പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരുന്നു ജോലിക്കാരി ജാനകി മുറ്റമടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾഅമ്മ പറഞ്ഞു മുറ്റത്തെ പുല്ലുകൾ ചെത്തിയെടുക്കുകയോ പറിച്ചെടുക്കുകയോ വേണം. പേര് നന്നായി വെളുത്തു ചായ വെച്ചിട്ട് പോരെ ജാനിയുടെ വാക്കുകളിൽ നീരസം നിറഞ്ഞു.

മതി ഇനി നിനക്ക് പിടുത്തത് പണിയുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അല്ലേ അങ്ങനെ സമാധാനിക്കുക അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു. മുറ്റമടി കഴിഞ്ഞ് വടക്കേപ്പുറത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ജാനകി പേർ വെറുത്തു വലിയമുറ്റം ബാക്കിയെല്ലാവരും ഒറ്റമെല്ലാം ടൈൽസ് വിവരിച്ചു ഇവിടെ മാത്രം പറ്റില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *