ഷോൾഡർ വേദന അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്..

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മുതിർന്നവർ എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഷോൾഡർ വേദന എന്നത്. പ്രധാനമായും സോളാർ വേദനകളും കാണപ്പെടുന്ന രാത്രിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെയായിരിക്കും. അമിതമായി ശരീര ഭാരം ഉള്ളവരും അതുപോലെതന്നെകൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലും അതുപോലെതന്നെ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ചിലർക്ക് ഇത്തരം വേദനകളും മൂലം രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല കൈകൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉയർത്തുന്നതിനും തിരിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വേദന ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയും ഇത്തരക്കാരിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി ഇത് 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ആണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് പുരുഷന്മാരേക്കാൾ അധികമായി സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഷോൾഡറിൽ വേദന കാണപ്പെടുന്നത്. ഷോൾഡറിൽ മൂന്ന് എല്ലുകൾ ചേർന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇത് ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് അതിനുചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്ത് വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണമാകും വേദനയുള്ള കയ്യിൽ ഉയർത്താൻ സാധിക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് മുടി കെട്ടുന്നതിനു വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും ഇതിന് പ്രധാന കാരണം എന്നത് ഫ്രോസർ ഷോൾഡർ എന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇത് ചെറുപ്പക്കാരിലും പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്ന.

പ്രമേഹം, തൈറോയ്ഡ്, അമിതവണ്ണം തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനെ പുറകിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് ബോധം പോലെയുള്ളവർ ചില കാരണങ്ങൾ ആയി വരുന്നുണ്ട്. മസിൽ നീർക്കെട്ട് കഴുത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരം ഷോൾഡർ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.