ഈ അവസ്ഥ കണ്ട ഭാര്യ ചെയ്തത് കണ്ടോ..

ആകാശം നിറയെ ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചിരുന്നു. അവശേഷിച്ചവ ഭൂമിയിൽ വീണു കിടന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കമായ കുഞ്ഞിനെ പോലെ അങ്ങ് പുഞ്ചിരിച്ചു നിന്നു. ഇരുട്ടിനെ അകറ്റാൻ അവയൊന്നും പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല.കാത്തിരുന്നു പകലിലെ ഉഷ്ണം അന്തരീക്ഷം വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങോട്ട് വിടചൊല്ലി പോയിരുന്നു വൻമരങ്ങളുടെ ഇലകൾ ചെറുതായി പോലും ഇളകുന്നില്ല പല മരങ്ങൾക്ക് താഴെ മരങ്ങൾക്കുമേൽ കേറിയിരിക്കുന്ന പക്ഷികൾ ചിറകട്ടടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ശബ്ദം കാറിന്റെ അടഞ്ഞ.

വാതിലുകൾക്ക് അകത്തേക്ക് അവ്യക്തമായി എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ യാത്ര എത്ര എത്ര രസകരമായിരുന്നു അല്ല ഹിന്ദു അതെ മൂന്നുവർഷം മുമ്പ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അന്ന് സാധ്യമാകാതിരുന്ന ഹണിമൂൺ ഇപ്പോഴാണ് ആസ്വദിക്കാൻ ആയത് എന്തു പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം ഏഴാം ദിവസം മടങ്ങേണ്ടിവന്നു വിദേശ വിമാന കമ്മിറ്റി നീണ്ട ലീവ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കമ്പനി ഒരു അപരാധമായി കരുതിയിരുന്ന എന്ന് തോന്നുന്നു.

ഇടക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോയെങ്കിലും ഭാര്യയുമൊത്തൊരു നീണ്ട ഒരു യാത്ര അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.ഇന്ദുവിനും അവധി കിട്ടുക ദുരലഭം ആയിരുന്നു നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ഹിന്ദുവിനെ ഒരു ദീർഘയാത്ര തരപ്പെട്ടതും അനായാസമായിരുന്നില്ല. ഒരു ഡോക്ടറുടെ ജീവിതം തിരക്കുപിടിച്ചതാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം മോളെ ജീവനാണ്.

മനുഷ്യൻ ഇവൻ അശ്വിന്റെ ആലോചന വന്നപ്പോൾ എന്നും പക്വത പുലർത്തി പോരുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല. ഈ പയ്യൻ വിദേശത്തും നീ ഇവിടെയും രണ്ട് രൂപങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർക്കും ജോലി ബുദ്ധിമുട്ടായി തീർന്നേക്കാം ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വളരെയധികം പ്രശസ്തമാണ്. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.