അധ്യാപകനെ യാത്രയയപ്പ് മംഗളങ്ങൾ നേടന്നുകൊണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്തത് കണ്ടോ…

ഓരോ അധ്യാപകനും വളരെയധികം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് എന്നത് . സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരത്തിൽ ഒരു ചടങ്ങ് എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ അധ്യാപകർ ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നവരും ആയിരിക്കും അധ്യാപകരായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും.

   

ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ അതിൽ നിന്നും മാറി ജീവിക്കുന്നതിനെ സാധ്യമാകുന്നതെല്ലാം ജീവിതത്തിലെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് നേർവഴി കാണിക്കുന്നതിന് അവർ എപ്പോഴും പ്രയത്നിക്കുന്നതായിരിക്കും. അധ്യാപകർക്ക് നൽകുന്ന അംഗീകാരമാണ് അവരുടെയും യാത്രയയപ്പും ചടങ്ങുകൾ വളരെ ഭംഗിയായും നിർവഹിക്കുക എന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നത് പഠിച്ച് പോയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇപ്പോഴും മുൻകൈയെടുക്കുന്നത് അധ്യാപകരുടെ പ്രയത്നം മൂലം.

നല്ല ജോലി ലഭിച്ച ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ അധ്യാപകർ കടമകളും മറക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യാത്രയയപ്പ് മംഗളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായുള്ളത് ഇപ്പോഴും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ടീച്ചറുടെ സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്.ഒരു ടീച്ചർക്കും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സഹപ്രവർത്തകരും.

അതുപോലെതന്നെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും നൽകുന്നത്. അജടങ്ങിൽ ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ക്ഷണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആനിവേഴ്സറി യാത്രയയപ്പ് മംഗളങ്ങൾ നേരുന്ന ടീച്ചർക്കും നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ടീച്ചറുടെ ശകാരങ്ങളും അടികളും അനുഭവിക്കാത്തവരെ ആരുംതന്നെയില്ല. എന്നാൽ അത്തരം അടി ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയി എടുക്കുന്നവർ വിജയിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *