സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈ പ്രവർത്തി ആരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണികൾ.

കഴിഞ്ഞദിവസം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് വിമർശനങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. നിത്യദാസ് നബിയെ നായരും അതുപോലെ ആ പരിപാടിയുടെ അവതാരകയുമായ ലക്ഷ്മി നക്ഷത്ര യും കൂടി ഒരുമിച്ച് എത്തി സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന് നേരെ ക്രൂരമായ വിമർശനം നടത്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായി അപമാനിച്ചു എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തി തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് താരത്തിനും വിഷമം ആക്കി ആക്കിയത് തന്നെയായിരുന്നു.

ആരാധകർക്കും മലയാളികൾക്കും ഈ പരിപാടിയുടെ എതിരായ മാറാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഫാന്സിനെയും നവ്യ നായരുടേയും നിത്യ ദാസിനെ ഫാൻസിനെ ഫ്രാൻസിനെയും പോലും മറികടന്ന് അവർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശകരുടെ ആകുവാൻ ഈ സംഭവത്തിന് സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകഴിഞ്ഞ് പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടതാണ്.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

The other day was not telecast by Santosh Pandit, who insults the artist Binu Adimali. It is now said that santosh pandit used to laugh at him and kill him. But binu Adimali’s post about it is the one that is shocking. A note he has shared on his Facebook and Instagram alike has now become a sad note for us. If you like it.

Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.