എലിശല്യം കൊണ്ട് രാത്രിയിൽ എലി വെച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്..

നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ശല്യക്കാരൻ ആണ് കെണിവെച്ചോ വിശം നൽകിയ ഒക്കെ എലിയെ പലരും തുരത്താറാണ് പതിവ് പൂച്ചയുള്ള വീട് ആണെങ്കിൽ എലിയുടെ കാര്യം പൂച്ച നോക്കിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഇതാ എലിശല്യം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ വീട്ടുകാർ എലി വച്ചതും തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളുമാണ് വയർ ലൈൻ മാറുന്നത്. കോഴിക്കോട് കക്കോടിയിലെ ഡോക്ടർ ദീപേഷ് വീട്ടിൽ എലിശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നു എലിയെ പിടിക്കാനായി കെണി വയ്ക്കുകയാണ് വീട്ടുകാർ ചെയ്യുന്നത്.

എന്നാൽ രാത്രി വീണ എലിയെ കാണാൻ എത്തിയ കുടുംബം കണ്ടത് കൂട്ടിൽ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന തള്ള എലിയെ ആണ്. ഇര തേടി വന്ന് കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട എനിക്ക് കൂട്ടിൽ സുഖപ്രസവം നടക്കുകയായിരുന്നു നിറവയറുമായി രാത്രി ഓടിക്കയറുമ്പോൾ എലി കരുതിയില്ല ഇതൊരു കെണിയാണെന്ന് അതിനിടയാണ് നാലു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചത് വെളിച്ചം വീണ് പകലെത്തിയപ്പോഴാണ് വീട്ടുകാർക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലായത് അപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിതമായി തടവറയിൽ അകപ്പെട്ട ആവലാതിയിലായിരുന്നു.

അമ്മഎലി. അമ്മ കെണിയിൽ പെട്ടതും സംഭവങ്ങൾ ഒന്നുമറിയാതെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും കണ്ണടച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. എലിശല്യം സഹിക്കാൻ ആകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കെണി വച്ചതെങ്കിലും കെണിക്കുള്ളിൽ പ്രസവിച്ച എലിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വീട്ടുകാർക്കൊന്നില്ല പകരം ശുശ്രൂഷ നൽകി കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നു വിട്ടു ശല്യക്കാരായ എലികളെ കാത്തു ഇനിയുള്ള രാത്രികളിൽ ഈ വീട്ടിൽ എലി.

കെണിയുടെ കാവൽ ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ഇത്രയൊക്കെ ആയുസ്സ് സ്ഥിതിക്ക് എലിക്കെണി പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം.മനുഷ്യജീവനെ പോലും വിലയേറിയ കാലത്ത് അമ്മയോട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട്ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹം കാണിച്ച ഈ കുടുംബം വളരെയധികം നല്ല കുടുംബമാണ് എന്നാണ് ഒത്തിരി ആളുകൾകമന്റായി നൽകുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.