കൂർക്കംവലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ.

ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായപ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യഭർതൃത്വം ബന്ധത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇതൊരു കാരണമായി തീരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പലരുംചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൂർക്കം എന്നത് ഒരു അസുഖമായി കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ ഇത് ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയാണ് .

   

ഇത് ഒരു അസുഖമായി തന്നെ കണക്കിലെടുത്ത് ചികിത്സ തേടേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെയും ഭാവിയിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി മുൻപേ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഉറങ്ങാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ശ്വാസം തൊണ്ടയിൽമസിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസുകൾക്ക് .

സ്വാഭാവികമായും റിലാക്സ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്വാസം തട്ടിയും അനുഭവപ്പെടുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് കൂർക്കം വലി.ഇത് കൂടുതലായി മലർന്നു കിടക്കുമ്പോഴാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ പലപ്പോഴും കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നല്ല വിഭാഗം ആളുകളിലും അലർജി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി. വളരെയധികം കോമൺ ആയി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും മൂക്കിൽ ദശപോലെ വളരുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുക .

അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ശ്വാസനാളത്തിന്റെ കാരണമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഉറക്കംഉറക്കം നടക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശ്വാസം നൽകിയ ഒരു സഡൻ പ്രവർത്തിയിലും അല്പസമയം വിശ്വാസവും എടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ശ്വാസം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം കൂർക്കലികൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *