പ്രമേഹത്തിന് സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റണം.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി ആളുകളിൽ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും പ്രമേഹം എന്നത്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശൈലി ജീവിതശൈലി എന്നിവ മൂലമാണ് പ്രധാനമായും പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് വ്യായാമക്കുറവും ഇതിനു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നു. 90 ശതമാനം പ്രമേഹം അതായത് അതായത് ടൈപ്പ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രമേഹംമരുന്നുകൾ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെയും ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ്.

പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹവും ഗർഭിണികളിൽ കാണുന്ന പ്രമേഹവും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്. instru സ്റ്റൻസ് അഥവാ ഇൻസുലിൻ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് ആണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുന്നതിന് കാരണം. ഇത്തരം പ്രമേഹം രോഗികൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ കുറവില്ല മറിച്ച് ഇൻസുലിൻ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു പ്രമേഹരോഗികൾ ഇൻസുലിൻ ഇൻജക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്. പ്രമേഹത്തിന് കഴിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഗുളികകളും പാൻക്രിയാസിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയാണ്.

ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പാൻക്രിയാസിനെ എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഇന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇൻസുലിൻ കൂടിയാൽ വരുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ. ചില പുതിയ മരുന്നുകൾ കിഡ്നിയെ കൊണ്ട് മൂത്രത്തിലൂടെ ഗ്ലൂക്കോസ് പുറത്ത് കളയാൻ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ പൂർണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ജീവിതശൈലി ക്രമീകരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്താൽ പ്രമേഹത്തിൽ നിന്നും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഇതിൽ നിന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. പ്രമേഹം പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം. ടൈപ്പ് പ്രമേഹം കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ആണ് മുതിർന്നവരിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.