ഭ്രൂണരാജാവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആരെയും ഞെട്ടിക്കും..👌

1788 മുറികൾ 257 ബാത്ത് റൂം എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിൽ. അദ്ധ്യാഡംബരത്തിന് ഒരു അവസാന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് വിശേഷങ്ങൾ എന്നതാണ് അവസ്ഥ കാരണം ഇവിടെ കിടപ്പുമുറി സ്വീകരണം കിടപ്പുമുറിയോ സ്വീകരണമുറിയോ എന്ന് വേണ്ട കുളിമുറി വരെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണം കൊണ്ടാണ്. 1788 മുറികൾ 257 ബാത്ത് റൂം എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിൽ.

   

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീടായ ദ്രോണൈ രാജാവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആഡംബരങ്ങളുടെ കഥകൾ എത്ര കേട്ടാലും നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്ചര്യമാണ്. എന്നാൽ ഭ്രൂണീ രാജാവ് അസ്നസ് ബോൾനിയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ആരുമൊന്ന് അമ്പരന്നു പോകും.

ഒരു കുടുംബത്തിന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച വീടുകളിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീടാണിത്. 1288 മുറികളാണ് ഈ വീടിനുള്ളത് വീട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നല്ലത് കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ കൊട്ടാരം എന്ന പേര് പോലും ഈ വീടിന് ഒരു പോരായ്മയാകും. 178 മുറികൾക്ക് പുറമെ 257 ബാത്ത്റൂമുകൾ 110 കാർ ഗ്യാരേജുകൾ അഞ്ചു സിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ഇവിടുത്തെ ആഡംബരങ്ങൾ.

1500 പേരുടെ സുഖമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ വീടിന് കഴിയും 48 ഏക്കറിൽ 21 ലക്ഷത്തി 52,752 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കൊട്ടാരത്തിന്റെ മതിപ്പ് വില വന്നത് തുണിയുടെ ധനപ്രതിരോധ വിദേശ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയായ ഈ രാജാവിന് 5000ത്തിലേറെ കാറുകൾ ഉണ്ട്. 64 റോൾസ് റോയ്സ് 500 ബെൻസ് 29 ബിഎംഡബ്ലിയു 452 ഫെറാറി 350 ബെല്ല് 179 ജാഗ്വാർ ലംബോർഗിനി രാജാവിന്റെ കാറുകളുടെ ശേഖരം ഇങ്ങനെ.