ഫോൺ വിളിയിൽ കുഞ്ഞിനെ മറന്ന് അമ്മ ഓട്ടോക്കാരൻ ചെയ്തത് വൈറൽ ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു..

ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ മറന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച അമ്മ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഓട്ടക്കാരൻ ചെയ്തത് കണ്ടോ കൈയടിച്ച് സോഷ്യൽ ലോകം. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ അമ്മ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ മറന്നുവച്ച ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു ഇറങ്ങിപ്പോയി. അമ്മ കുറച്ചുദൂരം ആയപ്പോഴാണ് ഓട്ടോക്കാരൻ കുഞ്ഞിന് ഓട്ടോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. ഉടൻതന്നെ പുറത്തേക്കു നോക്കിയപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻറെ അമ്മ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് റോഡരികിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് ഓട്ടോക്കാരൻ കണ്ടു.

തുടർന്ന് കുഞ്ഞിനെയുമെടുത്ത് ഓട്ടോക്കാരൻ അമ്മയുടെ പുറകെ ഓടി പുറകെ കുറേനേരം മേടം മേടം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിലും ഫോൺകോളിൽ മുഴുകിയ സ്ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ശബ്ദം കേട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴാണ് തൻറെ ഗെയിം എടുത്തു ഓട്ടക്കാരി ഓടിവരുന്നത് ആ സ്ത്രീ കണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിനെ മറന്ന കാര്യം ആ സ്ത്രീ ഓർക്കുന്നത്. നിരവധി ആളുകൾ ഓട്ടോക്കാരനെ പ്രവർത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്.

Then the mother ran and bought the baby from the automan, and the automan asked if it was your baby. When he said yes, the automan replied that he had agreed to you with both hands folded. The video shows the automan getting angry with the woman who forgot her own baby on the call.

The automan scolded his mother in front of several people. The video of the good automan is now going viral on social media. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.