മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല.

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അവഗണന.അമ്മയുടെ എന്തു കുറവുണ്ടെന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം സുഖ സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇത്രയും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കൂടി പോയതുകൊണ്ടാണ് എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ പോകണം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഷ്യത്തോടെ മകൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ.

   

ഉത്തരമില്ലാതെ ഭവാനിയമ്മ തലകുനിച്ചു എങ്കിലും ഉള്ളിനുള്ളിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് തന്നെ മകൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് എന്ന്.ഗ്രാമവും ആ ഗ്രാമത്തിലെ കൊച്ചു വീടുമായിരുന്നു അവളുടെ ലോകം ഇന്ന് അതെല്ലാം കീഴിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താ ദിവ്യ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മരുമകൻ സതീഷ്.

അതും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നത് സതീഷേട്ടൻ കേൾക്കുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തു കുറവ് വരുത്തീട്ടാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ദിവ്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ സതീഷ് ഒന്നും പുഞ്ചിരിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് പോകണം സതീഷ് സ്നേഹത്തോടെ ഭവാനിയമ്മയോട് അന്വേഷിച്ചു.

എനിക്കിവിടെ വല്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടുന്ന എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകണം അവിടെ പാടത്തും പറമ്പിലും നടക്കാതെ ആ കൊച്ചു വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് കൊള്ളാതെ എനിക്ക് ഒരു വെപ്രാളം ശബ്ദത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞു സതീഷ് അവരെ അനുകമ്പയോടെ നോക്കി എന്നാൽ ദിവ്യയുടെ ഭാവം അതായിരുന്നില്ല.പിന്നെ ആ പട്ടിക്കാട് ചെന്ന് കിടക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് സ്വസ്ഥത കുറവ്. ഇത് വല്ലാത്ത കഷ്ടം തന്നെയാണ് ദിവ്യ പുച്ഛിച്ചു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *