ഈ സാധാരണക്കാരൻ ജോലി എളുപ്പമാകാൻ ചെയ്ത വഴി കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും…

ജോലി എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏത് സാധാരണക്കാരനും തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പഴക്കച്ചടക്കൻ.വല്ലാത്ത ബുദ്ധിവനെ പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ ടെക്നോളജി കയ്യടിച്ച് ലോകം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ലഘുവായ ഉപായങ്ങൾ തേടാത്ത മനുഷ്യരില്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന ഉപായങ്ങളുടെ മൂല്യമോ.

വലിപ്പം ഒന്നും സാധാരണക്കാർ തിരിച്ചറിയാറുമില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഇവിടെ ഇതാ അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഉപായത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെരുവിൽ പഴക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു യുവാവാണ് താരം കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന മാതളങ്ങളെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നാല് കുട്ടികളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനായി സൈസ് അളന്ന് പഴങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

രണ്ട് ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ പരസ്പരം അകന്നിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കമ്പികൾക്കുമിടയിലുള്ള അകലം ആദ്യം ചെറുതും പിന്നീട് വലുതുമായി വരുന്ന രീതിയിലാണ് പഴങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നതോടെ സൈസിനനുസരിച്ചുള്ള ഇവ ഓരോ ഇടത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് യുവാഗ കണ്ടെത്തിയ ടെക്നോളജി സൈസിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇത്രയും ലളിതമായ ഒരു തലക്കെട്ട് കൂടി എന്നയാളാണ്.

ട്വിറ്ററിൽ ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ സാധാരണക്കാരനും ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവരുടെ പണി എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിത്ത ലോകത്തിന് തന്നെ വലിയ മാതൃക നൽകുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണെന്ന് ഉത്തര ആളുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. പടിപ്പുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുക ഏത് സാധാരണക്കാരനും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ സാധ്യമാകുമെന്നും ഉത്തര ആളുകൾ കമന്റ് ആയി നൽകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *