ഈ കുട്ടി സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ ആരും ഒന്നും ഞെട്ടിപ്പോയി.

നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തി നമ്മെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവരുടെ കഴിവുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദം പകരുന്നവരെ ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും ആനന്ദവും നൽകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ കുട്ടികൾ പാട്ടുപാടുക ഡാൻസ് കളിക്കുക .

   

അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗം പറയുക എന്നതൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊരു നാലാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വളരെയധികം സന്തോഷകരമായിരിക്കും അവർ അത്രയും എഫർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചെടുത്ത് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം രസകരമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുകുട്ടി പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞയാണ്.

വളരെയധികം ആരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെയധികം രസകരമായിരിക്കും.സ്കൂൾഅസംബ്ലിയിൽ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നവരാണ് കുട്ടിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ ചൊല്ലുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെയധികം വ്യക്തമായി കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഈ കുട്ടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി കൊടുക്കുകയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സംശയങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും.

അതിലൊന്നും പതറാതെ അവൻ വളരെയധികം മിടുക്കോട് കൂടി തന്നെ ആ പ്രതിജ്ഞ മുഴുവനായും ചൊല്ലി കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യം ആണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ് ജെല്ലി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻകൈയെടുക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലതു തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *