എത്ര ഉള്ളു കുറവുള്ള മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളുവെച്ച് വളരാൻ.

മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ മാത്രം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഓയലുകളും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല.

എന്നതാണ് വാസ്തവം മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ജില്ല പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. മുടിക്ക് ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങൾ നൽകി മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിതനും മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളെയാണ് കൂടുതലും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം.

ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് എന്നത് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും ഇലയും എല്ലാം താളിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇത് മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും മുടിയുടെ ഡ്രൈനെസ് മാറിയും മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഉപയോഗിച്ച് താളി തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനായി നമുക്ക് അല്പം കഞ്ഞിവെള്ളവും അല്പം ഉലുവയും അതുപോലെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും ആണ് ആവശ്യം ഇവ മൂന്നും മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *