എത്ര കടുത്ത പേൻ ശല്യവും എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കും..

തലമുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും പേൻ ശല്യം എന്നത്. കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇത് തലയിലെ പേൻ ശല്യത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളാണ്. പല മരുന്നുകളും മാറിമാറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പാന്റ് ശല്യത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കുറവുമില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ചില മാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. ശല്യത്തെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നതിനപ്പുറം.

മറ്റു പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒന്നാമതായി ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂടാക്കിയതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചാൽ പേന കൊല്ലുകയും പിന്നീട് താൻ വരാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടായി ഹെയർ ഡ്രയർ മുടി ഉണക്കാൻ മാത്രമല്ല ഹൈഡ്രെയർ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കുവാനും ഇത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഹെയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ 89 ശതമാനം പേനയും ഇല്ലാതാക്കാം എന്നതാണ്.

എന്റെ സവിശേഷത . അതുപോലെതന്നെ മയോണൈസ് മറ്റൊരു പരിഹാരമാർഗമാണ്. അത്രയേറെ ഫലപ്രദമാണ് മയോണൈസ് ഇത് തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. അതുപോലെതന്നെ തലമുടിയിലെ പാന്റ് ശല്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണ് വിനഗർ. വിനാഗിരി അല്പം വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം.

ഇത് പാനിനെയും ഈരിനെയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ട്രീട്രീ ഓയിൽ മറ്റൊരു പരിഹാരമാർഗമാണ്. ട്രീട്രീ തലയിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യുക.ഒരു മൂന്നു മണിക്കൂറിനുശേഷം ചീർപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തലയിൽ നിന്നും ഫാനിന് മുഴുവനായും എടുക്കാൻ സാധിക്കും. കേസ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല വെളിച്ചെണ്ണ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അല്പം ചൂടാക്കി അതിൽ രണ്ടുമൂന്നു തുള്ളി നാരങ്ങാനീരും മിക്സ് ചെയ്തു തലയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം.