മിലിറ്ററികാരനായ മകന്റെ കല്ലറ കണ്ട് അമ്മ ഞെട്ടിപ്പോയി…

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ചിലർ വേർപെട്ടു പോയാലും അവരെ മറക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 36 വയസ്സ് മാത്രം ഉള്ള ജോസഫ് ആന്റണി എന്ന പട്ടാളക്കാരൻ മരണപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു.അവർ തങ്ങളുടെ മകന്റെ കല്ലറ എന്നും സന്ദർശിക്കും മകനോട് ആ അമ്മ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം പറയും.

   

സങ്കടം വരുമ്പോൾ മകന്റെ കല്ലറയുടെ അടുത്ത് കിടന്ന് കരയും അങ്ങനെയിരിക്കെ ടെയിൽ മഞ്ഞുകാലം വന്നു കടുത്ത തണുപ്പും അസുഖവും ആയതിനാൽ അവർക്ക് മകന്റെ കല്ലറയിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഉണക്കുകാലം ആയി എങ്കിലും ആ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖങ്ങൾ മൂലം പോകാൻ സാധിച്ചില്ല ഒടുവിൽ അമ്മ മകന്റെ കല്ലറ ഇന്ന് കണ്ടാലേ മതിയാകൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു .

എന്നെ മുഴുവൻ മരുഭൂമി പോലെ ആയിക്കാണും എന്ന് കരുതിച്ചെന്ന് ആ അമ്മ ഒന്ന് ഞെട്ടി തന്റെ മകന്റെ കല്ലറ മാത്രം പുല്ലുകൾ വളർന്ന് നല്ല പച്ചപ്പോടെ നിൽക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാ സ്ഥലവും ഉണങ്ങിനിൽക്കുന്നു എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം ആണെന്ന് കരുതിയ ആ അമ്മ പിറ്റേന്ന് ആ കാഴ്ച കണ്ട് ഞെട്ടി ആരോ തന്റെ മകന്റെ കല്ലറ നനക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പുല്ലുകൾ വളർന്ന് മനോഹരമായി നിൽക്കുന്നത്.

അമ്മ അടുത്ത് ചെന്ന് അയാളോട് കാര്യം തിരക്കി അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഒരു വർഷം മുന്നേ മരിച്ചു അവളെ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ എന്നും ഇവിടെ വരും. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചത് മകനോട് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സങ്കടവും സന്തോഷവും തോന്നി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *